Emeklilik hazırlıkları


Emekliliği yaklaşan sigortalılar ne yapmalı.

Ülkemizde emekli olmaya hak kazanıp ta tahsis başvurusunda bulunan sigortalılara aylıklarının bağlanması uzun zaman almaktadır. Öyle ki; Her Çalışma Bakanı değişikliğinde yada SGK Başkanı değişikliğinde görevi devralan yeni bakan, SGK başkanı dahi aylık bağlama sürelerinin uzun olmasından şikayetçi olur, aylık bağlama sürelerinin kısaltılması için çalışma başlatır. Gerçektende eski yıllarda bu süreler bazen 2-3 seneyi bulurdu. SGK’nın E-Bildirge sistemine geçişiyle birlikte aylık bağlama süresi düşmeye başladı. Her ne kadar ağlık bağlama süreleri geçmiş yıllara oranla düşmüş olsa da halen arzulanan makul süreye düşürülememiştir.


Emekli olan kişi çalışma yaşamından çekildiği için tek geçim kaynağı alacağı maaş olmaktadır. Bu nedenle aylığa başvurduğu ay içinde aylık bağlanan sigortalı, takip eden ayda ilk maaşını alabilmekte, ay içinde bağlanmamışsa, takip eden ayda maaş alması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle aylık bağlama sürelerinin kısaltılması, diğer bir ifade ile kişiye başvurduğu ayda maaş bağlanması sigortalılar için hayati bir öneme sahiptir.


Uzun aylık bağlama sürelerinin kısaltılmasına sigortalının da katkıda bulunması gerekmektedir. Bu katkı, emekli olmasına 5-6 ay gibi kısa bir süre kalan sigortalıların, kendisine aylığı bağlayacak SGK İl Müdürlüğüne hizmet birleştirme dilekçesi vermesiyle mümkün olmaktadır. Verilen bu dilekçe doğrultusunda SGK çalışanları, sigortalının farklı illerde, farklı statüde geçen hizmetlerini, hizmetlerin geçtiği illerden istemekte, bir anlamda hizmetleri toplayarak emeklilik için ön hazırlık çalışması yapmaktadır. Özellikle, geçmişte Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi çalışması olan, hizmet borçlanmasını başka bir SGK İl Müdürlüğüne yada merkez müdürlüğüne yapan sigortalıların kısa sürede aylık bağlanması adına hizmet birleştirme dilekçesini emeklilik müracaatı öncesinde vermesinin büyük önemi vardır.SGK’ya emekli müracaatı öncesi verilen hizmet birleştirme dilekçesi doğrultusunda yapılan yazışmalarla hizmetler toplanmaktadır. Bazen, sigortalının Bağ-Kur’da geçen hizmetleriyle  ilgili olarak vergi daireleri, meslek odaları ile yazışma yapılması gerekmekte, tereddütlü durumlarda  meslek odalarının kayıtları SGK Kontrol Memurları vasıtasıyla incelenmektedir. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının bazen 6-7 ayı bulduğu dikkate alındığında emekliliğine en az 6 ay kalan tüm sigortalıların SGK İl Müdürlüklerine hizmet birleştirme dilekçesi vermesini tavsiye derim. Belirtelim ki; İstanbul’da hizmet birleştirme dilekçesi Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezine verilmektedir.Kaynak : Anayurt Gazetesi
Yunus Emre Işık