Hangi Kurumdan Emekli Olurum ?Hangi Kurumdan Emekli Olurum ?

2829 sayılı Kanuna göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu Kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. Fiilen çalışılmayan süreler dikkate alınmaz.

(Not : 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için 7 yıl kuralı kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra sigortalılıkları başlayan çalışanlar en çok hangi kuruma prim ödemişler ise o kurumdan emekli edileceklerdir.)


7 yıl kuralı ile ilgili açıklayıcı örnekler :

ÖRNEK 1:

16/04/2007 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının T.C. Emekli Sandığı ile SSK'da geçen hizmetleri aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Süreleri Prim Gün Sayısı Hizmetin Geçtiği Kurum
01/02/2000 - 31/08/2006 1132 SSK
15/05/1994 - 14/01/2000 2040 T.C. Emekli Sandığı
01/03/1982 - 15/06/1987 1600 SSK
01/01/1972 - 31/12/1981 3600 T.C. Emekli Sandığı

Tahsis talep tarihinden geriye doğru son yedi yıllık (2520 gün) fiili hizmet süresi içinde hizmetin fazlası hangi kuruma tabi ise o kurum aylık bağlamaya yetkilidir. Buna göre, son yedi yıllık fiili hizmet süresinin 1132 günü SSK, 1388 günü Emekli Sandığına tabi olduğundan, aylığı bağlamaya yetkili kurum T.C. Emekli Sandığı’dır.


Yaşlılık aylığı hangi statüye göre bağlanır?

Posted by Emekli Maaşı Hesaplama on Wednesday, 2 March 2016ÖRNEK 2:

T.C. Emekli Sandığı ve SSK çalışmaları bulunan ve 29/05/2005 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının ayrıntılı hizmet dökümü aşağıdaki gibidir:

Hizmet Süreleri Prim Gün Sayısı Hizmetin Geçtiği Kurum
10/03/2000 - 25/05/2004 1260 SSK
01/01/1991 - 15/01/1997 1814 T.C. Emekli Sandığı
01/03/1979 - 31/03/1988 3211 SSK
01/01/1967 - 31/05/1972 2780 SSK

Son yedi yıllık fiili hizmet süresinde 1260 gün SSK, 1260 gün T.C. Emekli Sandığına tabi olup eşitlik olduğundan, aylığı bağlamaya yetkili kurum, son defa tabi olduğu SSK’dır.
ÖRNEK 3:

31/07/2005 tarihinde tahsis talebinde bulunan sigortalının üç kurumda geçen hizmetleri aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Süreleri Prim Gün Sayısı Hizmetin Geçtiği Kurum
01/03/2002 - 30/07/2003 540 SSK
15/01/2000 - 14/01/2003 720 T.C. Emekli Sandığı
01/03/1997 - 14/01/2000 944 SSK
01/10/1991 - 31/12/1994 1170 Bağ-Kur
01/01/1979 - 31/12/1989 3960 T.C. Emekli Sandığı
01/04/1973 - 31/11/1978 1936 SSK

Tahsis talep tarihinden geriye doğru 2520 günlük hizmetin 1484 günü SSK, 720 günü T.C. Emekli Sandığı ve 316 günü Bağ-Kur’a tabi olduğundan, aylığı bağlamaya yetkili kurum SSK’dır.