SSK Askerlik Borçlanması

"Askerlik süremi borçlanmalı mıyım?"

Bu çok sorulan soruyu yanıtlamadan önce Askerlik Borçlanması'nın ne gibi faydaları olduğuna bakalım.

- Askere gidiş tarihiniz, ilk sigortalı olduğunuz tarihten daha önce ise, sigortalılık tarihiniz borçlandığınız süre kadar geri alınır. Örnek olarak; 1.1.1984 tarihinde ilk kez sigortalı olarak bir işe girmişseniz ve askerlik görevini bu tarihten önce yapmışsanız, 2 yıllık bir askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıç tarihiniz 2 yıl öne alınır ve bu durumda 1.1.1982 tarihinde ilk kez işe girenler ile aynı haklara sahip olursunuz. Şayet askerlik görevini ilk kez sigortalı bir işe girdikten sonra yapmışsanız sigortalılık tarihinde herhangi bir değişiklik hakkınız olmaz. (Bağkur'a tabi olanlarda ise her durumda sigortalılık tarihi borçlanma süresi kadar geri alınır.)

- Askerlik süresini borçlanarak ödemek suretiyle, ödemiş olduğunuz prim gün sayısı artar. Daha fazla prim gün ödediğiniz için de maaşınız doğal olarak biraz daha artacaktır.


Şimdi sorumuza dönersek ;

- Şayet prim gün ya da hizmet yılı şartını doldurarak hemen emekli olmayı düşünüyorsanız, askerlik borçlanması ile eksiklerinizi kapatıp emekli olabilirsiniz. Ya da kademeli geçişte, ilk sigortalılık tarihi itibarı ile fazladan prim gün ya da hizmet yılı tamamlamak zorunda kaldıysanız, askerlik borçlanması yolu ile bu ek şartlardan muaf kalmayı da düşünebilirsiniz.

- Eğer emeklilik şartları açısından herhangi bir mecburiyetiniz yok ise, daha yüksek bir maaş amacı ile askerlik sürenizi borçlanıp ödemeli misiniz ? Borçlanıp öderseniz maaşınızdaki artış ne kadar olur?

Bu sorunun doğru yanıtını bulmanın tek yolu maalesef önce maaşınızı hesaplatıp sonra bir de askerlik borçlanması ile tekrar hesaplatmaktır. Bunun dışında şu ya da bu kadar artış olur demek mümkün değildir.

Bir önemli hatırlatma. Emeklilik maaşı hesaplanırken 2000 yılı öncesine ait hizmetlerinizin üstgöstergeden emekli olacaklar için son 10 yılı, normal gösterge tablosudan emekli olacaklar için son 5 yılı dikkate alınır. Bu sürelerin dışında kalan hizmetlerinizin sadece prim gün sayıları dikkate alınır. Eğer borçlanmanız bu sürelerin  dışında kalıyorsa , tavandan da, taban sınırından da ödeseniz ödediğiniz prim miktarı maaş hesabında hiç kaale alınmaz. Örnek olarak; 1985 yılından 2000 yılına kadar hiç ara vermeden çalışmış bir sigortalı, 1982 yılında yapmış olduğu askerlik hizmetini borçlanıp ödemek istiyorsa, bunu tabandan yapmalıdır. Çünkü ne kadar ödediğinin maaş hesaplaması sırasında hiçbir önemi yoktur. Sadece prim gün sayısı, dolayısıyla aylık bağlama oranı artacaktır.


Şimdi sorumuza dönelim ve bir fikir vermesi açısından bir hesaplama örneği sunalım. Bu hesaplama her sigortalı için hizmet yılı, prim gün sayısı ve ödediği prim miktarına göre farklı sonuçlar çıkaracaktır. Bu işlemi sadece bir fikir vermesi amacı ile yapıyoruz.  Programımızı test etmek için kullandığımız test programı ile 9330 gün prim ödemiş sanal bir sigortalı yaratıp, maaşını askerlik borçlanmalı ve borçlanmasız olmak üzere iki kez hesaplayalım.

Örneğimizde; 1.dönem 2000 yılı öncesi hizmetleri, 2.dönem 2000 yılı ile 2008 Ekim arası hizmetleri, 3.dönem ise Ekim 2008 tarihinden sonraki hizmetleri kapsamaktadır.

Askerlik Borçlanmasız maaş hesabı :

Toplam prim gün : 9330
1.dönem prim gün : 5820    1.dönem ABO : 68.5
2.dönem prim gün : 3090    2.dönem ABO : 65
3.dönem prim gün : 440      3. dönem ABO : 51.83
Hesaplanan Emekli Maaşı : 1.079,61 TL

Şimdi aynı sigortalıya 600 gün askerlik borçlanması ekleyip, tekrar hesaplıyoruz ;

Toplam prim gün : 9330 + 600 = 9930
1.dönem prim gün : 6420    1.dönem ABO : 70.5
2.dönem prim gün : 3090    2.dönem ABO : 68
3.dönem prim gün : 440      3. dönem ABO : 55.17
Hesaplanan Emekli Maaşı : 1.117,60 TL

Borçlanma yoluyla eklenen 600 prim günün etkisiyle Aylık Bağlama Oranları bir miktar yükselmiş oldu. Bu örneğimizdeki sigortalımız 600 gün askerlik borçlanması ödemek suretiyle, yaklaşık 37.99 TL daha fazla maaş elde etmiş oldu. Bu da yaklaşık yüzde 3.5'luk bir artışa denk geliyor.

Peki bu artış borçlanıp ödemeye değer mi? Bunun kararını her sigortalının kendisinin vermesi gerekir. Sigortalının bu durumda günlüğü yaklaşık 8 TL'den 600 gün borçlanması için ödemesi gereken tutar yaklaşık 4.800 TL olmaktadır. Ödediği bu miktara karşılık aylığında 37.99 TL bir artış olacaktır.

Konuyu tamamlamak bakımından askerlik borçlanması ile ilgili bilinmesi gerekenleri özetlersek ;

Askerliğini yedeksubay olarak yapanlar hizmetleri süresince Emekli Sandığı'na tabi oldukları için emeklilik işlemleri sırasında bu hizmetlerini  herhangi bir ödeme yapmadan ekletebilirler... Yedeksubay okulunda geçen süreleri ise, borçlanma yolu ile saydırabilirler.

Yedeksubaylık sürelerinin sadece başındaki dört aylık askeri öğrencilik süresinin borçlanılabileceğini, kalan rütbeli sürenin ise yılda 3 aylık fiili hizmet süresi zammı olacağını bunun da 12 ay rütbe takan bir yedeksubay için 360 gün değil 450 günlük iştirakçilik süresi sayılacağını bilmekte fayda bulunuyor. 

Yedeksubay askerlik süresi üç ay fiili hizmet süresi kazandırdığından sigortalılık süresine üç ay eklenmiş olur. Bu da SSK'dan emekli olanlar için sigortalılık süresinin ÜÇ AY ÖNE ÇEKİLMESİ ile kimi durumlarda emeklilik yaşı düşebilir.

Askerlik yapmayanlar, askerlikten muaf tutulanlar askerlik borçlanması yapamazlar. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir.

Askerlik borçlanması; günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6.5 katı arasında olmak üzere, sigortalının kendisinin belirleyeceği günlük kazancın yüzde 32'sinin, borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Asgari ücret 2016 yılı için 1.647 TL olduğundan dolayı, askerlik borçlanması yapmak isteyenler her gün için en az 1.647x0.32/30 = 17.57 TL ödemek zorundadırlar.