Örnek Emekli Maaş BordrosuMAAŞ BORDROSU AÇIKLAMALARI


    Hizmet çizelgenizi sorunsuz kopyalayıp program alanına yapıştırdıysanız, sonuç ekranında aşağıdaki örnek benzeri maaş bordronuzu göreceksiniz. Kırmızı ile numaralandırılmış satırlar hakkındaki ek açıklamalar sayfa sonunda yeralmaktadır.

    Maaş bordrosu kolay anlaşılabilir olması açısından bölümlere ayrılmıştır.

    İlk bölümde herhangi bir hesaplama gerektirmeyen bilgiler yeralmaktadır. Ad soyad ve kimlik no dışındaki alanlar maaş hesaplaması için gerekli bilgileri içermektedir.

    İkinci bölümde yaş, hizmet yılı ve prim günü gibi emeklilik şartlarınızla ilgili hesaplanan bilgiler yeralır. Emeklilik koşullarınızın oluşup, oluşmadığını bu bölümden görebilirsiniz.

    Üçüncü bölümde, şayet varsa, 2000 yılı öncesine ait hizmet bilgileriniz bulunmaktadır. Bu döneme ait hizmetleriniz bu dönemi kapsayan yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilir. Bu kısımdaki hesaplamalarda en fazla son 10 yılın hizmetlerine bakılır, daha eski hizmetlere ait primler dikkate alınmaz. Hesaplamalar sonucu bu döneme ait kısmi bir aylık tespit edilir.

    Dördüncü bölümde, 2000 yılı ile 2008 yılı Ekim ayına kadar geçen süredeki hizmetleriniz bulunmaktadır. Bu sürece ait hizmetleriniz bu dönemin yasa ve yönetmeliklerine göre değerlendirilir. Hizmet süreleriniz , ödediğiniz prim miktarları hesaba alınarak bu dönem için bir kısmi aylık tespit edilir.

    Beşinci bölümde ise 2008 Ekim ayından günümüze kadar geçen süredeki hizmetleriniz bulunur. Sürekli değiştirilen yasalar nedeni ile bu döneme ait hesaplar da kendi dönemine göre yapılarak üçüncü ve son bir kısmi aylık  daha tespit edilir.

    Altıncı ve son bölümde ise hesaplanan kısmi aylıklar güncellenip toplanarak emekli maaşınız belirlenir. Hesaplanan emekli maaşınıza ek ödeme miktarı eklenerek toplam maaşınız hesaplanarak listelenir.

Örnek emekli maaş bordrosu- AÇIKLAMALAR : 

1 - İşe ilk giriş tarihi :  Bu tarih hizmet çizelgenizden alınmıştır. Bazı hizmet çizelgelerinde "işe ilk giriş tarihi" bilgisi bulunamamaktadır. Böyle bir durumda program işe giriş tarihi olarak çizelgede kaydı bulunan en eski yılın 1 Ocak tarihini kullanmaktadır. Bordronuzda ilk olarak işe giriş tarihini kontrol etmenizi öneririz.

2 - Emeklilik koşullarından olan "yaş" şartını dolduracağınız tarih. Tarih bilgisi koşul sağlanmışsa "yeşil", henüz sağlanamamışsa "kırmızı" renkli bir kutuda verilir.

3 - Emeklilik koşullarından olan "hizmet yılı" şartını dolduracağınız tarih. Koşul sağlanmışsa "yeşil", henüz sağlanamamışsa "kırmızı" renkli bir kutuda verilir.

4 - Emeklilik koşullarıdan olan "prim gün" şartını dolduracağınız tarih. Koşul sağlanmışsa "yeşil", henüz sağlanamamışsa "kırmızı" renkli bir kutuda verilir.

5 - Şayet varsa,  2000 yılı öncesine ait hizmetlerinize karşılık gelen kısmi aylık tutarı. Bu miktar güncellenerek esas emeklilik maaşınızı oluşturmak üzere eklenecektir.

6 - Şayet varsa, 2000 yılı ile 2008 Ekim ayına kadar olan hizmetlerinize karşılık gelen kısmi aylık  tutarı. Bu miktar güncellenerek esas emeklilik maaşınızı oluşturmak üzere eklenecektir.

7 - 2008 Ekim ayından bu tarihe süregelen hizmetlerinize karşılık hesaplanan kısmi aylık tutarı. Güncel durumda olan bu kısmi aylık esas emeklilik maaşınızı oluşturmak üzere eklenecektir.

8 - Kısmi aylıkların güncellenip toplanmasından oluşan emekli aylığınız. Bu miktara ek ödeme miktarı eklenerek emekli maaşınız olarak bankaya yatırılır.